KURUMSAL

HATAY İSKENDERUN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ


Yönetim Kurulu Başkanı E.Ayhan TOSYALI
Bölge Müdürü Ahmet DOKGÖZ
Telefon 0326 656 21 21
Eposta bilgi@iskenderunosb.org.tr
Faks 0326 656 21 22
Adres Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Sarıseki/İSKENDERUN
Web http://www.iskenderunosb.org.tr
Hakkında

KURULUŞ AMACI :

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi, imalat sanayimizin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri için sınırları tehditli, tarımsal alanın dışında verimsiz ve çıplak arazi sahalarında sanayi işletmeleri için gerekli bulunan yol, su, kanalizasyon, drenaj, enerji, haberleşme ve benzeri altyapı hizmetleri yaptırıp sanayiciye tahsisini amaçlayan organize bir kuruluştur.

 

KURULUŞ :

İskenderun-Adana (E-5) karayolunun 12. Km.sinde kuzeyde İskenderun Demir-Çelik ve Azganlık Köyü, güneyde Mersin Çayı ve Sarıseki Köyü, batıda Akdeniz, doğuda Amanos Dağı arasında kalan alan üzerinde kurularak; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkındaki 3143 sayılı kanunun 2-d maddesine ve bu kanuna bağlı “Organize Sanayi bölgeleri Kurma Fonu Yönetmeliği” esaslarına göre 8.4.1980 tarih ve 8/650 sayılı bakanlar kurul kararına istinaden müteşebbis teşekkül başkanlığı oluşturularak 1980 tarihinde göreve başlamıştır.