KURUMSAL

BURSA NİLÜFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ


Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÜLMEZ
Bölge Müdürü Mehmet KOÇER
Telefon 0224 411 09 00
Eposta info@nosab.org.tr
Faks 0224 411 09 08
Adres NOSAB Minareliçavuş OSB Mah. Atatürk Bulvarı No.2 16140 Nilüfer/BURSA
Web http://www.nosab.org.tr
Hakkında

NİLÜFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca 19.01.1998 tarihinde onanlı “Bursa 2020 yılı 1/100.000 ölçekli Strateji Planında ve 15.01.1999 tarihinde onaylanan Bursa Büyükşehir Belediyesi “Merkez Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı”nda Sanayi Alanı kullanımında kalan ancak Sanayi Bakanlığı’nın yatırım programında olmayan Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin bulunduğu alan, 28.06.1997 tarih ve 23033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği” kapsamında toplanan Yer Seçim Komisyonunca 13.12.2000 tarihinde Nilüfer OSB yeri olarak uygun bulunmuştur.

Nilüfer OSB olarak belirlenen alanda ilk imar planı KOSGEB proje grubu tarafından Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Alanı olarak hazırlanmış ve 19.09.1991 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onanmıştır. 20.11.1996 tarihinde ise aynı alanda ilave imar planı yürürlüğe girmiştir. Onaylı imar planı kapsamında Nilüfer OSB’nin bulunduğu sanayi alanında Nilüfer Belediyesi’nden ruhsat ve yapı kullanma izni alınarak yapılaşma başlamıştır.

25.12.1998 yılında ise Bursa OSB’ye katılmak veya yeni bir OSB kurma amacıyla kurulan Nilüfer Sanayici ve İşadamları Derneği (NİLSİAD) üyeleri; fabrikaların bulunduğu ancak altyapının çok yetersiz olduğu Nilüfer ilçesindeki bölgeyi devletin hizmet getirmesini beklemek yerine, daha hızlı gelişme sağlayabilmek adına OSB kimliğine kavuşturulabilmek için yoğun ve yorucu bir çalışma temposuna girmişler ve hedeflenen amaca ulaşarak 20.06.2001 tarihinde Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ni (NOSAB)183 sicil numarası ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na tescil ettirmişlerdir.

OSB ünvanı kazanıldıktan sonra kurucu dernek olan NİLSİAD’ın belirlediği 15 kişilik Müteşebbis Heyet Kurulu’nun belirlediği 5 kişiden oluşan NOSAB Yönetim Kurulu, hiçbir kurum ve kuruluştan mali destek beklemeden sadece NOSAB içinde faaliyet gösteren fabrikaların ödediği aidatlarla altyapı çalışmalarını projeli olarak yıllık planlar dahilinde uygulamış ve Bölgenin ihtiyacı olan tüm altyapıları (ulaşım, içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, bordür ve tretuar yapımı, telekomünikasyon yer altı şebekesi ve santral binası, doğalgaz şebekesi, doğalgaz basınç düşürme ve dağıtım merkezi, elektrik şebeke yapım, elektrik dağıtım merkezleri, kavşak-cadde-sokak aydınlatmaları, yönlendirme ve trafik işaret tabelaları) bitirerek sanayicinin hizmetine sunmuş ve mevcut imar planına göre NOSAB tarafından yapı ile ilgili ruhsat ve izinler verilmeye başlanmıştır.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi hızla büyürken çevreci kimliğinden de ödün vermemiş; Bölge dahilindeki yeşil alanları korumuş, bu alanlara 20.000 adet fidan dikimi gerçekleştirmiş ve bu alanların otomatik olarak sulanmasını sağlamıştır. Ancak Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin çevreye en büyük katkısı NOSAB sınırları içinde faaliyet gösteren 40 işletmeden kaynaklanan endüstriyel nitelikli atıksuları karakterlerine göre arıtan ve dünya çapında bile çok az örneği bulunan Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisidir.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi, örnek OSB olma hedefine ulaşabilmek için sadece altyapı ve çevre konularına önem vermekle kalmamış sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağlamıştır. Eğitime destek kampanyası çerçevesinde NOSAB İlköğretim Okulu yapımı bitirilmiş ve Milli Eğitime teslim edilmiştir. Ayrıca NİLSİAD olarak çeşitli kişi ve kuruluşlardan gelen yardım ve lisans öğrenimi gören öğrencilerden gelen burs talepleri karşılanmaktadır.