KURUMSAL

AYDIN ASTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ


Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan MARAŞ
Bölge Müdürü Erdem BİLGİLİ
Telefon 0256 231 00 10
Eposta info@astimosb.org.tr
Faks 0256 231 00 11
Adres Ata OSB Mahallesi, Astim 2.Cadde No:2 09010 Efeler / AYDIN
Web http://www.astimosb.org.tr
Hakkında

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesin kurulması için S.S. ASTİM Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin bulunduğu alan , Aydın Belediyesi belediye sınırlarının bir kısmı , Aydın Belediyesi Kocagür Köyü mücavir alanı , Tepecik Belediyesi belediye sınırlarının bir kısmını da kapsayacak şekilde yaklaşık 750 Hektarlık alan Sanayi ve Ticaret Bakanlığına teklif edilmiştir.

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi 15 Ekim 1995 gün ve 22434 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Ekim 1995 Gün 95/7376 sayılı " 1996 Yılı Programının Uygulanması , Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair" Bakanlar Kurulu Kararı ekinin 17 Mayıs 1996 Gün 22639 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 96K090050 Proje Numarası ile 1996 Yılı Yatırım Programında yer almıştır.

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesinin ilk yer seçimi 24.12.1996 tarihinde yapılmıştır. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı'nın 24 Eylül 1997 Tarih 12347 sayılı yazıları ile OSB alanı uygun görülmüştür.

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesinin "İç Talimatnamesi" Yatırımları için Bakanlık kredisi kullanmamak koşulu ile 24 Aralık 1999 tarihinde Sanayi Ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmıştır.

12 Nisan 2000 tarihinde kabul edilen 15 Nisan 2000 Gün ve 24021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereğince 25.01.2001 tarihinde Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş protokolü Sanayi Ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış , Bakanlık sicil defterine "Sicil No: 56" işlenerek tüzel kişilik tescili yapılmıştır.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı OSB Sicil Defterinde 56 sicil numarasıyla kayıtlı Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi , 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Hükümlerine göre kurulmuş , bir özel hukuk tüzel kişiliğidir.

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesinin alanı 530 Hektar'dır. Organize Sanayi Bölgesi alanı Aydın Belediyesi Belediye sınırları , Aydın Belediyesi Kocagür Köyü mücavir alanı ve Tepecik Belediyesi Belediye sınırları olmak üzere 3 idari sınırdan oluşturulmuştur. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının 27.05.2004 tarih ve 005833 sayılı yazıları gereğince şahıs mülkiyetindeki 187 adet toplam 2.200.835,55 m2 büyüklüğündeki parsellere ilişkin "Kamu Yararı Kararı" yetkisi verilmiştir. OSB nin kesin sınırları Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının 13.12.2004 tarih ve 16589 sayılı yazıları ile bildirilmiştir.

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti % 6,66 pay ile Aydın İl Özel İdaresi , % 13,33 pay ile Aydın Belediyesi , % 6,66 pay ile Tepecik Belediyesi , % 13,33 pay ile Aydın Sanayi Odası , % 13,33 pay ile Aydın Ticaret Odası ve % 46,69 pay ile S.S. ASTİM Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından oluşturulmuştur.