KURUMSAL

KOCAELİ GEBZE V (KİMYA) İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ


Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim ARACI
Bölge Müdürü Deniz DELİOĞLU
Telefon 0262 754 07 77
Eposta gebkim@gebkim.org.tr
Faks 0262 754 80 45
Adres Çerkeşli Köyü Yolu Üzeri Kocabayır Tepe Mevkii Dilovası / KOCAELİ
Web http:///www.gebkim.org.tr
Hakkında
Sanayileşmenin  ''kent-insan-çevre '' bağlamında uyumunun sağlanması gerektiği ilkesi ve  ''yaşanabilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ''felsefesi esas alınarak  sanayileşmenin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapılandırılması amacıyla, Kimya  İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurma girişimi başlatılmıştır.
    Bu bağlamda kimya sanayicilerinin oluşturduğu  KOSDER(Kimya İşverenleri Organize Sanayi Bölgeleri Derneği) 1998 tarihinde  tüzel kişilik kazanarak, Kocaeli - Gebze bölgesinde bir OSB kurabilmek için  faaliyete geçmiştir.
    Yapılan çalışmalarda, İstanbul  ve Kocaeli - Gebze 'de halen üretime devam eden, büyümek isteyen ve dağınık bir  halde bulunan kimya sanayi tesislerinin bir İhtisas OSB çatısı altıda birleştirilmesinin  gerektiği görülmüştür. Kentin içinde veya yakınında kalan işletmeler, düzensiz  kentleşmeye sebep olmakta, bunun sonucu olarak da kentin alt yapı kapasitesi  zorlanmaktadır. Bu durumu engelleyebilmek amacıyla altyapısı mükemmel, çevreye  saygılı, yatırıma elverişli bir alanda OSB kurulması hedeflenmiştir.
    Araştırmalar neticesinde,  Kocaeli İli Gebze İlçesi Kocabayır Tepe Mevkiinde TEM yoluna yaklaşık 3 km, limana ise 4 km uzaklıkta yer tespiti  yapılan GEBKİM - Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi,  ''Kuruluş  Protokolünün '' 08.12.2000 tarihinde onaylanmasıyla 29 sicil numarasını alarak  Bakanlık Sicil Defteri 'ne işlenmiş ve tüzel kişilik özelliğini kazanmıştır.
 
GEBKİM Tüzel Kişiliği;
 
  •         Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı
  •         Gebze Ticaret Odası
  •         Kimya İşverenleri Organize Sanayi Bölgeleri Derneği
 
İştirakiyle oluşmuştur.
 
    Tamamen  sanayicinin finansmanı ile kurulan GEBKİM 'de Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı %12, Gebze Ticaret Odası %6, Kimya İşverenleri Organize Sanayi  Bölgeleri Derneği ise %82 katılım payı ile yer almaktadır.
    Bu gelişmeler ışığında GEBKİM,  işletmelerin kent planlarına uygun olarak, kentin dışında ve kentten yeşil  bantlarla ayrılan, altyapısı tamamlanmış, sanayicinin düzenli gelişmesine imkan  veren rezerv alanlara sahip özel bölgelere yerleştirilmesi konusunda gerekli  projeleri birer birer hayata geçirmektedir.
 
GEBKİM - Kocaeli Gebze V  (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi toplam 2.447 Dönümlük araziyi kapsamakta olup,  Türkiye ' nin kimya işkolunda kurulan ilk İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 'dir.  Bölge için kesin Ön ÇED Raporu alınmıştır. Bu doğrultuda OSB 'de yatırım yapacak  firmalar, bölge için verilmiş  ''ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR'' Belgesi uyarınca ÇED  Raporu almayacaklardır.
 
    Bölge  sanayicilerin maliyetlerinin azaltılabilmesi ve faaliyet alanlarıyla bağlantılı  olarak altyapı hizmetlerinin verimli kullanılabilmesi amacıyla iş kollarına  göre alt bölümlere ayrılmış ve kimya sanayiinin alt alanlarının bölge içinde  gruplaşarak yerleşmesi sağlanmıştır. OSB 'de yer alacak firmalar iş kollarındaki  diğer temsilciler ve hammadde sağlayıcılarıyla da birarada olmaları sebebiyle  maliyet avantajları elde edebilecek, bir çok hizmet ekonomik olarak  gerçekleştirilebilecektir.
    Bölge  faaliyete geçtiğinde sanayicinin gerek resmi gerekse özel kurumlarla olan  işlerinin en kısa sürede gerçekleştirilebilmesi için bölge içinde uygun görülen  kurum ve tesislere yer ayrılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda Elektrik,  doğalgaz, imar-iskan, çevre,  güvenlik, eğitim, sağlık alanlarında Bölgemiz ile sanayicilerin ve diğer  kuruluşların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.
    Bunun  yanında bölgenin kimya ihtisas organize sanayi bölgesi olması ve kimya  işkolunun gerek hammadde gerekse üretim konusunun özellikli olması sebebiyle,  bölgeye ve bölgenin üretim konularına ihtisaslaşmış bir itfaiye ekibi kurulacak  ve hizmet verecektir.
    Türkiye' de kimya sanayiinin seçkin temsilcilerinin bir araya gelmesiyle kurulan GEBKİM - Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ülkemizin kimya sektöründe güç birliği oluşturarak öncü olmayı ve ideal yatırım ve ticaret ortamı oluşturmayı hedeflemektedir
    GEBKİM tüm bu faaliyetlerinin  yanında gerek sanayici gerekse ülke açısından son derece önem arz eden atık  bertarafı konusunda da hazırlıklarını sürdürmekte olup, bölgenin faaliyete  geçmesi ile eş zamanlı olarak anılan tesisin hizmete sunulmasını  amaçlamaktadır.