KURUMSAL

İSTANBUL DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ


Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Murat ÖNAY
Bölge Müdürü Seçil FIRAT
Telefon 0216 365 74 03
Eposta idosb@idosb.org.tr
Faks 0216 420 44 15
Adres Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 3. Cadde No:18/2 34776 Ümraniye / İSTANBUL
Web http://www.idosb.org.tr
Hakkında

İSTANBUL DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

Ümraniye Yukarı Dudullu Mevkii'nde yer alan ''İSTANBUL DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'' 1977 yılında bakanlıkça 1/5000'lik Nazım Planı'nda ''Dudullu Organize Küçük Sanatlar ve Sanayi Alanı'' olarak planlanmış, 1983 yılında faaliyete başlamış, ancak ''Organize Sanayi Bölgesi'' olarak tescili Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.12.1995 tarih ve 95/83 sayılı kararı ile gerçekleşmiştir. İMES, DES ve KADOSAN İşletme Kooperatiflerini de kapsamakta olan bölgenin sınırları T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 30.09.1998 tarih ve 013538 sayılı onayı ile kesinleşmiş ve 15.04.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4562 sayılı ''Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'' ile Bölge özerklik kazanmıştır. 1995 yılı sonunda OSB statüsüne kavuşmuş ve buna bağlı olarak 1997 yılı başında Bölge Müdürlüğü kurulmuştur. DES, İMES, KADOSAN Sanayi Siteleri ile Fabrikalar Bölgesi “İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi” çatısı altında olmakla birlikte, kendi bölgeleri dahilindeki konularda bağımsızdırlar.


FABRİKALAR BÖLGESİ

Fabrikalar Bölgesi 1.500.000m²  arazi üzerinda kurulu olup, 1980'li yıllarda Arsa Ofisi tarafından, parselasyon planına uygun olarak, şahıslara doğrudan satılmış olan sanayi parselleri ve halen Arsa ofisi uhdesinde olan, bir sosyal tesis arsası mevcuttur. Sanayi parselleri üzerinde ,başta demir-çelik, makina, plastik oto yan sanayi olmak üzere çeşitli sektörlerde, çoğunluğu orta ölçekli 140 kadar firma faaliyettedir. Fabrikalar Bölgesi'nde 30-50 bin civarında isdihdam mevcuttur. Bugüne kadar Fabrikalar Bölgesi'ndeki yatırım vs. harcamaların tamamı, bölge sanayicilerinin katkılarıyla gerçekleşmiş, herhangi bir ödenek ve fon kullanılmamış ve kullanılmamaktadır.

İMES SANAYİ SİTESİ

1986'da inşaatını tamamlayıp faaliyete başlamış olan İMES Sanayi Sitesi, Kasımpaşa ve Haliç'te faaliyet gösteren Madeni Eşya Üreticilerinin, modern ve sağlıklı şartlarda çalışabilmesi amacı ile kurulmuştur. Bugün İMES, 150 Sosyal Tesisi ve 15 bin civarında çalışanı bulunan ve 50 değişik alanda faaliyet gösteren 1.064 iş yeri ile Türkiye'deki orta ve büyük ölçekli sanayinin makina ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamaktadır. 650.000 m² arazi üzerinde kurulu olan İMES'de bir çıraklık okulu ve KOSGEB şubesi mevcuttur. Bankaları, güvenlik birimi, spor tesisleri, sağlık hizmetleri, arıtma tesisleri, modern yönetim binası ve yönetim organizasyonu, pazarlama kooperatifi (İMKO) ile İMES, Türkiye'nin en başarılı küçük sanayi sitelerinden biridir. Bugün önemli bir gelişme kaydetmiş olan İMES'de büyük ölçüde dış satım da gerçekleşmektedir. 
www.imes.org


DES SANAYİ SİTESİ
 

DES Sanayi Sitesi "PERŞEMBE PAZARI" olarak bilinen ve demir çelik sektöründe yıllarca "BORSA" işleri gören, tüccar durumunda olmakla birlikte, sanayinin yarı mamûl çelik ihtiyacını karşılayan özelliğiyle aynı zamanda imalatçı da olan esnafın kurduğu ve yerleştiği Demirciler Küçük Sanayi Sitesi (DES) 354.000 m² arazi üzerinde,  575  iş yerinden oluşmaktadır. DES, bölgenin sanayisine çeşitli alanlarda, mal ve hizmet veren önemli bir işlevi üstlenmiş bulunuyor. 10 bin kişilik istihdam ile, modern arıtma tesisleri, alt yapısı, sosyal tesisleri ve ticaret merkezleri ile bölgenin önemini daha da arttırmış bulunuyor.  
www.dessanayi.org


KADOSAN SANAYİ SİTESİ
 

Söğütlüçeşme ve civarındaki iş yerlerinin kamulaştırılması üzerine Kadıköy Oto Sanayicileri ve Tamircileri tarafından kurulan KADOSAN, Devlet Arsa Ofisi'nce tahsis edilen 140.000 m² arazi üzerinde 1989 yılında kurulmaya başlandı. 450 işyerinden oluşan ve sosyal tesisleri ile birlikte 513 bağımsız üniteye ulaşan KADOSAN 1996 yılında faaliyete geçti. 4 bin civarında istihdam yaratan bu site, bölgedeki oto yan sanayi için önemli bir eksikliği gideriyor ve aynı zamanda açık oto pazarı olarak çalışıyor. 
www.kadosan.org.tr