KURUMSAL

YEKDEM MALİYETLERİNDE ÖNGÖRÜLMEZ DURUM OSB’LERİ ZOR DURUMDA BIRAKACAK.

YEKDEM MALİYETLERİNDE ÖNGÖRÜLMEZ DURUM OSB’LERİ ZOR DURUMDA BIRAKACAK.

BASIN BÜLTENİ                                                                                        14.12. 2017

YEKDEM MALİYETLERİNDE ÖNGÖRÜLMEZ DURUM OSB’LERİ ZOR DURUMDA BIRAKACAK / VAHİT YILDIRIM OSBDER BAŞKANI…

OSBDER Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, EPDK tarafından hazırlanan “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Taslağı” nın büyük bir soruna yol açacağını belirtti. Yıldırım yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu taslağın yürürlüğe girmesi durumunda serbest tüketiciler abone gruplarına (sanayi, ticarethane vs.) bakılmaksızın yıllık tüketimlerine göre büyük ve küçük tüketiciler olarak ikiye ayrılacak; büyük tüketici segmentindeki sayaçlar bir tedarik şirketiyle anlaşmayıp ilgili dağıtım şirketinden elektrik temin etmek isterse mevcut EPDK perakende satış tarifesinden (205,219 TL/MWh) değil, ondan daha yüksek olarak açıklanacak "Son Kaynak Tedarik" tarifesi üzerinden elektrik satın almak durumunda kalacaklardır.

Yine Son aylarda döviz kurunda yaşanan değişim elektrik enerjisi üretim maliyetini ve bunun bir sonucu olarak elektriğin perakende satış fiyatı önemli ölçüde artırdı.  

Elektrik üreticilerinin YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) çerçevesinde ödemek zorunda oldukları bedeller (dolar) elektrik perakende satış fiyatlarına yansıyor.  Bu da OSB’lerin elektrik enerjisi tedarikini ve imalat sanayi üretimini zorlamaya başladı.

Günümüzde serbest piyasadan enerji temini, enerji maliyetleri artışı nedeniyle öyle bir noktaya geldi ki tedarikçi firmalar OSB’lere elektrik enerjisi vermek istemiyor. Büyük tüketicilerin serbest piyasada özel tedarikçilerden enerji alamamaları durumunda, serbest piyasada elektrik temin edebilecekleri tek mercii olarak özelleşen dağıtım şirketleri kalıyor.

EPDK tarafından hazırlanan “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Taslağı” nın daha büyük bir soruna yol açacaktır. Tebliğ Taslağında; “… makul bir kar belirlenerek EPDK tarafından belirlenen bu tavanın üzerinde enerji satışı yapılacaktır.” Düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu düzenleme ile EPDK bir baz fiyat belirleyecek, baz fiyatın üzerinden nasıl hesaplanacağı belli olmayan kar konarak satış yapılabilecektir.  

Bu hüküm ile öngörülemeyen mali riskler hazırlanmaktadır.  Tebliğ taslağı bu şekliyle yürürlüğe girerse piyasada ucuz elektrik bulamayan ve bölgesindeki lisans sahibi şirketlerin onaylı tarifesinden enerji almak zorunda kalan organize sanayi bölgelerinin yürürlükteki tarifeden daha yüksek bir tarifeden elektrik almak zorunda kalacaklardır.

OSB’ler ve sanayici elektrik enerjisinin kaç lira olacağının öngörülebilir olmasını beklemektedir. Aksi halde OSB’lerdeki sanayicinin maliyetleri daha da artacaktır. Sonuçta üretim ve istihdam zorlukla sürdürülebilecek, birçok sanayi tesisi rekabet edebilme şansını kayıp edecektir.

Üretim Reformu Kanunu olarak adlandırılan 7033 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi ile 4562 sayılı Kanunun 21 inci maddesine eklenen fıkrasında; “OSB katılımcılarının enerji giderlerine dair düzenlemeler, serbest piyasa koşulları ile oluşmuş fiyatlara müdahale edilmeksizin, Bakanlar Kurulu tarafından yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda açıklanan durum karşısında ülke ekonomisine yaptığımız önemli katkılardan dolayı sanayiciler ve OSB’ler olarak beklentimiz; Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen bu yetkinin, elektrik enerjisi tüketim tarifelerinde sanayici ve OSB’ler lehine düzenlemeler yapması yönünde kullanmasıdır.”