KURUMSAL

YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR.

YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’nin 20.09.2018 tarih ve 30541 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

İlgili Usul ve Esaslara aşağıda ekli dosyadan ulaşabilirsiniz