KURUMSAL

OSB’LER VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

OSB’LER VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Av. Ilgın GÜLER

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde, kısa çalışma ödeneği konusu, işverenlerin ve işçilerin gündeminde önemli bir yer almış durumdadır.

Koronavirüs salgını nedeniyle güncellenmiş bulunan kısa çalışma ödeneği düzenlemesi, (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa, 26.03.2020 tarihli ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanunla eklenen Geçici 23. madde hükmü), 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olup, işçi çalıştıran her kuruluşu kapsar niteliktedir.

Organize Sanayi Bölgeleri de gerek istihdam sağlayan işveren konumunda olmaları gerekse işveren konumunda bulunan katılımcılarını bilgilendirme görev ve sorumluluğuna sahip bulunmaları nedeniyle konunun paydaşları arasında yer almaktadırlar.

Bu başlık altında, OSB’lerin koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konulan kısa çalışma ödeneği hükümleri çerçevesinde başvuruda bulunmasına ve işçilerinin bu ödenekten yararlanmasına ilişkin kısa bilgilendirme yapılacaktır.

Buna göre;

  • OSB faaliyetlerinin, koronavirüs nedeniyle (haftalık çalışma sürelerinin en az üçte bir oranında azaltılması, faaliyetin tamamen ya da en az dört hafta süreyle durdurması şeklinde) durdurulduğu yönünde Yönetim Kurulu Kararı alınması; 
  • OSB’nin, bu Yönetim Kurulu Kararını da eklemek suretiyle, ‘Kısa Çalışma Talep Formu’ ile ‘Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini’ bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine (www.iskur.gov.tr), elektronik posta göndermek suretiyle başvurması

gerekmektedir.

OSB tarafından yapılacak bu başvuru üzerine SGK tarafından, başvuran OSB’nin kısa çalışma ödeneği kapsamına girip girmediği araştırılacaktır.

Eğer yapılan inceleme sonucunda OSB’nin ödenekten yararlanmasına onay verilirse, bu durum OSB’ye elektronik postayla bildirilecek ve uygulamaya başlanılacaktır.

Koronavirüs salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmasının kabul edilmesi halinde; kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olarak çalışan ve son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş bulunan çalışanlara, kısa çalışma ödeneği ödenebilecektir.

Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlara, en son eline geçen aylık prime esas kazancının günlük brüt tutarının yüzde 60’ı ödenecektir. En yüksek ödenecek tutar, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini (4.414.5 lira) geçemez. Buna göre de çalışana damga vergisi düşüldükten sonra en düşük 1.752,40 lira ile en yüksek 4.380.99 lira arasında kısa çalışma ödeneği ödenebilecektir. Aradaki farkın işveren tarafından ödenmesi ise mümkündür.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

(Detaylı bilgiye, https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/ adresinden ulaşılabilir)