KURUMSAL

OSBDER YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

OSBDER YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

OSBDER Yönetim Kurulu Üyeleri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN ve Müsteşar Yardımcısı Ramazan YILDIRIM’ ı ziyaret ettiler. OSBDER ve Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hü..

OSBDER Yönetim Kurulu Üyeleri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN ve Müsteşar Yardımcısı Ramazan YILDIRIM’ ı ziyaret ettiler. OSBDER ve Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi TUNCAY, İzmir Atatürk OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi UĞURTAŞ, Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait C.TÜREK, Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit YILDIRIM, Manisa OSB Yönetim Kurulu Danışmanı Nihat AKYOL’ un katıldığı görüşmede, OSBDER Yönetim Kurulu Üyeleri kendi bölgelerinin ve genel olarak OSB’lerin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili görüşlerini aktardılar. 

OSBDER ve Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi TUNCAY 

Temelli, Malıköy Sanayi Havzasındaki OSB’lere verilmesi gereken ancak henüz alamadıkları yol, su, ulaşım gibi hizmetlerin eksikliğinin sorun olduğunu ve bu hizmetleri kendilerine vermekle yükümlü Yerel Yönetimlerin bu konuda adım atmadığını belirtti. Dünya ölçeğinde önemli iki aşı firmasının TEMELLİ OSB’nin su eksikliği nedeni ile yaklaşık otuz milyon dolarlık yatırımı beklettiğini anlatan TUNCAY, arıtma konusuna da değinerek arıtmanın tek tek yapılması yerine ortak yapılmasının maliyet yarıya yakın oranda düşürdüğünü, bu gibi basit nedenlerle önemli miktarda kaynağın yok olduğunu söyledi.
İzmir Atatürk OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi UĞURTAŞ
OSB’leri yakından ilgilendiren Leasing Uygulaması konusunda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar beklediklerini dile getirdi. Hilmi UĞURTAŞ, OSB olarak yapılan çalışmaların ve öne çıkan güzel örneklerin OSB’ler arasında paylaşılmasının yararından da söz etti. Örneğin biz hem üniversite-sanayi işbirliğine hem de Ar-Ge ve İnovasyonun önemine dikkat çekmek amacıyla başlattığımız Ar-Ge ve İnovasyon Yarışması düzenledik. Bu ve buna benzer örneklerin yaygınlaşması için paylaşılmasının iyi olacağını belirtti. 

Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait C.TÜREK 

OSB’lerin doluluk, kapasite ve büyüklüklerine göre farklı kategorilerde değerlendirilmesi ve gruplandırılması gerektiğini ifade ederek böylece OSB’lerin sorunları ve çözüm önerileri konusunda daha anlaşılır, daha verimli bir çalışma yapılabileceğini belirtti. TÜREK ayrıca Manisa OSB olarak artık borç ödeme noktasında olduklarını ve bunun için bir üniversite planlarının olduğunu, TÜBİTAK gibi kurumlarla işbirliği yaparak bir Teknoloji geliştirme v e eğitim merkezi düşündüklerini, teknoloji konusunda yeteneği anlaşılan üniversite mezunu gençlerin yurtdışına çıkışlarının önüne geçerek, ülke gelişimine katkıda bulunmalarını sağlayacak bir düzenleme başlatmak istediklerini anlattı. Bu kapsamda MESLEK YÜKSEK OKULU inşaatına başlayarak ilk adımı attıklarını da sözlerine ekleyen TÜREK başka bir çalışma olarak da İzmir Metrosu ile kendi bölgeleri arasında ulaşım bağlantısı sağladıklarını, firmaların ihracat aşamasında yaşadıkları konteynır problemine çözüm getirdiklerini ve bunun Avrupa aşamasına da başladıklarını anlatan TÜREK bundan sonra Manisa OSB olarak çalışmalarının daha çok toplum, kamu ve OSB’ler yararına kalıcı çözümler üretmek temelinde olacağını belirtti. 

Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit YILDIRIM 

OSB’lerin mevcut kanun ve yönetmeliklerle yönetilmesinde önemli zorluklar yaşandığını, bu kanun ve yönetmeliklerde ciddi değişiklikler gerektiğini söyledi. YILDIRIM ayrıca “OSB dışında kalan sanayicilerin yararlandığı haklardan OSB sanayicisinin de yararlanması sağlanmalı” dedi. OSB’lerin belediyelerden almadıkları ya da alamadıkları hizmetlerin vergilerini ödemeye devam etmelerine rağmen, bu hizmetlerin çoğunlukla OSB’ler tarafından gerçekleştirildiğini bu durumun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Doluluğu tam olan OSB’lerin yer sıkıntısının da ciddi bir sorun olduğunu söyleyen YILDIRIM, şu an için bölgelerindeki en önemli ve çözüm bekleyen sorunun bağlantı yolu olduğunu ve bu sorunun 2009’dan bu yana çözüm beklediğini ifade etti. Bunun dışında sanayici olarak yurt dışına çıkışlarda yaşadıkları vize probleminden duydukları rahatsızlığı da dile getiren Vahit YILDIRIM, gitmek istedikleri ülkede iş yaptıkları firmadan kendilerine davet mektubu göndermesini talep etmek zorunda kaldıklarını ve bu durumun kendileri için rahatsızlık verici olduğunu söyledi. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN 

Bakanlık olarak bu sorunların çözümü için çaba sarf ettiklerini, yaklaşık 14-15 aydır özellikle il bazında ortak çalışma zemini oluşturma arayışı içinde olduklarını, kamunun ve sektörün de genel kanı olarak paydaşlarla bir araya gelip çalışmak yönünde oluştuğunu dile getirdiği konuşmasında, illerde Genel Müdürlüklerin sektör temsilcileri ile bir araya gelerek mevzuat hazırladıklarını, bu amaçlı toplantıların haftalık yapıldığını ve taleplere mümkün olduğunca cevap verme gayreti içinde olduklarını söyledi. Müsteşar, kamulaştırma konusunda yeni gelişmelerin beklendiğini, Kamu-Ünversite-Sanayi İşbirliğinin devam etmesi gerektiğini, bunun yalnız sektörü değil üniversiteleri de geliştireceğini, proje bazlı çalışma alışkanlığının artmasının büyük yararları olacağını, açığa çıkan güzel örneklerin paylaşılmasının motivasyon açısından önemli olduğunu belirtti.