KURUMSAL

OSBDER 11. OLAĞAN GENEL KURUL’U 28 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE GOSB’DA YAPILACAKTIR.

OSBDER 11. OLAĞAN GENEL KURUL’U 28 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE GOSB’DA YAPILACAKTIR.

OSBDER 11. Olağan Genel Kurul'u 28 Haziran 2019 Cuma günü saat 14:30’da, GOSB Yönetim Merkezi ve Sosyal Tesisleri Şahabettin Bilgisu Caddesi No:605 Gebze/Kocaeli adresinde yapılacaktır.

GÜNDEM:

 

1-     Açılış ve Saygı Duruşu,

2.     Başkanlık Divanı Seçimi,

3.     Başkanlık Divanına Genel Kurul Tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesi,

4.     Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması, bilanço ve gelir gider        cetvelinin görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanması ve ibrası, 

5.     Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının seçimi    

6.     Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması,

7.     Tahmini bütçenin görüşülmesi,

8.     Dilekler ve temenniler,

9.     Kapanış