KURUMSAL

OSB bölge müdürleri Ankara’da buluştu

OSB bölge müdürleri Ankara’da buluştu

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği’nin bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak üzere periyodik düzenlediği bölge müdürleri toplantısının 12’incisi Ankara’da gerçekleştirildi.  B&ou..
 

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği’nin bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak üzere periyodik düzenlediği bölge müdürleri toplantısının 12’incisi Ankara’da gerçekleştirildi. 

Bölge müdürleri, Toplantısının açılışında konuşan OSBDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, bu toplantıların deneyim paylaşılması açısından çok yararlı olduğunu, bilgiye bir türlü ulaşılabildiğini ancak deneyimin paylaşımının kolay olmadığından belirterek bu toplantıların önemine değindi. Toplantının gündemi olan İşçi Sağlığı ve Güvenliği konusunda OSB’lerin sorumluluğu ve görevlerinin olduğunu, OSB'lerde her iş kuralına uygun olması gerektiğini ifade etti.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda sunum
Açılış konuşmalarından sonra; 

-İş sağlığı ve güvenliği Konusunda genel bilgi,yaptırımlar,

-Mevcut mevzuat yapısı, İstatistiki veriler, Kanun neler getiriyor, Plânlanan öncelikler ile Yapılan Çalışmalar,

-OSGB Nedir ? Nasıl Kurulur ? Yazılımın Tanıtımı, Süreç, Mevcut Durum, İSG Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Konuyla ilgili gelen sıkça sorulan Sorular ve Cevaplar konuları vardı. 

İlk sunumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sayın İsmail Gerim, İş sağlığı ve güvenliği Konusunda Dünyada ve Türkiye’deki genel durum, mevzuat ve Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi verdi. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gerim ; “Dünya’da 2.3 milyon insan her yıl hayatını kaybediyor, aslında bu rakam çok büyük bir rakam. Bizim ülkemizdeki pek çok ilin nüfusunun üzerinde bir rakam ve iş kazaları genel de bizim daha çok gündemimize gelen, gündemimizi meşgul eden bir kavram ama dünyadaki rakamlar şöyle: Bir iş kazasına karşılık bir ölüm meydana gelmiş ise dört veya 5 katı da meslek hastalığından kaynaklanan ölüm var. Yani 400 bin iş kazasından ölüm var ise bu dünyada 1 milyon 900 insanda meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor. 

Türkiye’de durum; genelde iş kazalarından kaynaklı ölümler daha fazla. Geçtiğimiz yıl içerisinde 1500 ölüm vardı, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle. Sadece 10 tanesi meslek hastalığı ile ilgili ölümdü ve dünyada yapılan araştırmalar gösteriyor ki, iş kazalarının %90’ı önlenebilir, meslek hastalıklarının ise %100’ü önlenebilir. Bizde meslek hastalığı normal hastalık gibi sağlık kayıtlarına geçiyor ve bunu yine sosyal güvenlik yükü olarak devlete ciddi yükü var. Meslek hastalıkları nedeni ile hayatını kaybeden bu 1 milyon 900 bin insanın dünyada %50’si kimyasal madde kullanımından kaynaklanan kansere yakalanma ile ilgili ölümler olarak öne çıkıyor. Bu da ülkelerin GSMH’nın %1’i ile %5’i arasında değişen rakamlara karşılık geliyor. Bu Türkiye için 2008 rakamlarına göre 36 milyar TL civarında idi. SGK kayıtlarına göre yapılan bir başka araştırmaya göre yaklaşık 8 milyar TL civarında rakamlara karşılık geldiği söyleniyor. Bunlar olmasaydı belki bu rakamlar yatırıma dönüşebilirdi, okullar açma imkanı, tesisler, OSB’ler açma imkanı bulunabilirdi. 

Peki bu nasıl önlenebilir? Kanun yapıldı, mevzuat yürürlüğe girdi ancak bunun bir kültür olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. 

1987’den itibaren her yıl 4 ve 10 Mayıs arasında İş sağlığı ve Güvenliği haftası düzenliyoruz ve 2 gün boyunca değişik konularda seminerler veriyoruz. Bu yıl İzmir’de bunu gerçekleştireceğiz.” Şeklinde ifade etti. 

Bilgilendirmeyi, soru cevap bölümü izledi. Katılımcılara plaket verilmesinden sonra toplantı, Ankara Malıköy OSB havzasında Anadolu OSB, Başkent OSB ve ASO 2. ve. 3. OSB ziyaretleri ile sona erdi.