KURUMSAL

Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik

Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik

“Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde” Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin 8 Kasım 2014 tarih ve 29169 sayısı ile yayımlanmıştır. ..

“Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde” Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin 8 Kasım 2014 tarih ve 29169 sayısı ile yayımlanmıştır.

8 Kasım 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29169

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Belediye sınırları veya mücavir alan sınırları içerisinde olması halinde; Büyükşehir belediyesinin olmadığı yerlerde ilgili belediyenin, hem büyükşehir belediyesi hem de ilçe belediyesi sınırları içerisinde olması halinde ise sadece büyükşehir belediyesinin”

MADDE 2  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/1/2008

26759

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/2/2008

26794

 
 
 

 

Tarih : 21.11.2014