KURUMSAL

MÜCBİR SEBEP HALİ DOLAYISIYLA UZATILAN BEYAN BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ

MÜCBİR SEBEP HALİ DOLAYISIYLA UZATILAN BEYAN BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ

27.03.2020

 

 

126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan beyannameler

 

Vergi Ödevi Ayı

Vergi Ödevi

Yasal Beyanname / Bildirim Süresi

Yasal Ödeme Tarihi

Uzatılan Beyanname / Bildirim Süresi

Uzatılan Ödeme Tarihi

İlgili Yasal Düzenleme

MART 2020

2019 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

 

31.03.2020

31.03.2020

30.04.2020

30.04.2020

 

 

 

126 No.lu Vergi Usul Kanunu sirküleri

2020 /Şubat KDV Beyannamesi

 

26.03.2020

26.03.2020

24.04.2020

24.04.2020

2020 Şubat Ba/Bs Bildirimleri

 

31.03.2020

_

30.04.2020

_

Subat / 2020 Damga vergisi beyanı ve ödemesi

 

26.03.2020

 

Uzatılmadı

 

Gelir Vergisi Mükellefleri 2019/Aralık Defter Beratı Yükleme Süresi

31.03.2020

_

30.04.2020

_

Vergi Ödevi Ayı

Vergi Ödevi

Yasal Beyanname / Bildirim Süresi

Yasal Ödeme Tarihi

Uzatılan Beyanname / Bildirim Süresi

Uzatılan Ödeme Tarihi

İlgili Yasal Düzenleme

NİSAN 2020

2020 /Mart KDV Beyannamesi

 

27.04.2020

27.04.2020

27.07.2020

27.10.2020

 

 

 

 

 

518 Sıra No.lu Usul Kanunu Genel Tebliği

2020/Mart Muhtasar

Beyanname

 

27.04.2020

27.04.2020

27.07.2020

27.10.2020

2020/Mart Ba/Bs Bildirimler

30.04.2020

 

27.07.2020

_

Mart /2020 Damga vergisi

beyanı ve ödemesi

 

27.04.2020

 

Uzatılmadı

 

2020/Ocak Defter Beratı

Yükleme Süresi

 

30.04.2020

 

27.07.2020

_

2019/Aralık Kurumlar Vergisi

Mükellefleri Defter Beratı

Yükleme Süresi

 

30.04.2020

 

27.07.2020

_

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

30.04.2020

30.04.2020

Uzatılmadı

Uzatılmadı

Vergi Ödevi Ayı

Vergi Ödevi

Yasal Beyanname / Bildirim Süresi

Yasal Ödeme Tarihi

Uzatılan Beyanname / Bildirim Süresi

Uzatılan Ödeme Tarihi

İlgili Yasal Düzenleme

MAYIS 2020

2020 /Nisan KDV Beyannamesi

 

27.05.2020

27.05.2020

27.07.2020

27.11.2020

 

 

 

518 Sıra No.lu Usul Kanunu Genel Tebliği

2020/Nisan Muhtasar

Beyanname

 

27.05.2020

27.05.2020

27.07.2020

27.11.2020

2020/Nisan Ba/Bs Bildirimler

01.06.2020

 

27.07.2020

 

Nisan /2020 Damga vergisi

beyanı ve ödemesi

27.05.2020

 

Uzatılmadı

 

2020/Şubat Defter Beratı

Yükleme Süresi

01.06.2020

 

27.07.2020

 

2020 Yılı Emlak Vergisi

  1. Taksidi

01.06.2020

 

Uzatılmadı

 

Vergi Ödevi Ayı

Vergi Ödevi

Yasal Beyanname / Bildirim Süresi

Yasal Ödeme Tarihi

Uzatılan Beyanname / Bildirim Süresi

Uzatılan Ödeme Tarihi

İlgili Yasal Düzenleme

HAZİRAN 2020

2020 /Mayıs KDV Beyannamesi

 

26.06.2020

26.06.2020

27.07.2020

28.12.2020

518 Sıra No.lu Usul Kanunu Genel Tebliği

2020/Mayıs Muhtasar

Beyanname

 

26.06.2020

26.06.2020

27.07.2020

28.12.2020

Mayıs /2020 Damga vergisi

beyanı ve ödemesi

 

26.06.2020

 

Uzatılmadı

 

2020/Mayıs Ba/Bs Bildirimler

30.06.2020

 

27.07.2020

_

2020/Mart Defter Beratı

Yükleme Süresi

30.06.2020

 

27.07.2020

_

I-) 126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları aşağıdaki gibidir:
Tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri

II-) 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları aşağıdaki gibidir:


1) Ticari, zirai ve serbest mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,

2) Kurumlar vergisi mükelleflerinden korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; Alışveriş Merkezleri Dahil Perakende, Sağlık Hizmetleri, Mobilya İmalatı, Demir Çelik Ve Metal Sanayii, Madencilik Ve Taş Ocakçılığı, Bina İnşaat Hizmetleri, Endüstriyel Mutfak İmalatı, Otomotiv İmalatı Ve Ticareti İle Otomotiv Sanayii İçin Parça Ve Aksesuar İmalatı, Araç Kiralama, Depolama Faaliyetleri Dahil Lojistik Ve Ulaşım, Sinema Ve Tiyatro Gibi Sanatsal Hizmetler, Matbaacılık Dahil Kitap, Gazete, Dergi Ve Benzeri Basılı Ürünlerin Yayımcılık Faaliyetleri, Tur Operatörleri Ve Seyahat Acenteleri Dahil Konaklama Faaliyetleri, Lokanta, Kıraathane Dahil Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri, Tekstil Ve Konfeksiyon İmalatı Ve Ticareti, Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri, sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler.

3) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler, (yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber ve kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler)

4) 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24.3.2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi.

Bu kapsamda mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatıldı.

65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmamaya gerek bulunmamaktadır.

III- Mücbir sebep dolayısıyla olmasa da 2872 sayılı Kanunun ek 11’inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin aylık beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak yeniden belirlendi. Ocak- Haziran/2020 dönemine ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 31.07.2020 günü Cuma gününe kadar verilecek ve aynı süre içerisinde ödenecektir.