KURUMSAL

“KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ AMACIYLA KOSGEB TARAFINDAN UYGUN KOŞULLARDA FİNANSAL DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR” RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

“KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ AMACIYLA KOSGEB TARAFINDAN UYGUN KOŞULLARDA FİNANSAL DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR” RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

“Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi Ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”  03 Nisan 2020 Tarih ve 31088 sayılı  Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 

İlgili karara aşağıdaki linkten ve ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.