KURUMSAL

Güçlü OSB’ler için güçlü OSBDER / Vahit YILDIRIM Yeniden OSBDER Başkanı

Güçlü OSB’ler için güçlü OSBDER / Vahit YILDIRIM Yeniden OSBDER Başkanı

OSBDER 9. Olağan Genel Kurulu İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin ev sahipliğinde İzmir, Çeşme’de gerçekleştirildi. Vahit Yıldırım, yeniden OSBDER Başkanı seçildi.

                                                                                                       9 Mayıs 2017

 

GÜÇLÜ OSB’LER İÇİN GÜÇLÜ OSBDER / VAHİT YILDIRIM YENİDEN OSBDER BAŞKANI…

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği ( OSBDER) 9. Olağan Genel Kurulu İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin ev sahipliğinde İzmir, Çeşme’de gerçekleştirildi. Vahit Yıldırım, yeniden OSBDER Başkanı seçildi.

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) 9. Olağan Genel Kurulu İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin ev sahipliğinde İzmir, Çeşme’de gerçekleştirildi. Vahit Yıldırım’ın üçüncü kez OSBDER Başkanlığı’na  seçildiği derneğin yönetim kurulu; İzmir Atatürk OSB Başkanı Hilmi Uğurtaş, Ankara Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, İstanbul Birlik OSB Başkanı Şenol Telli, İstanbul Dudullu OSB Başkanı B. Murat Önay, Tekirdağ Çerkezköy OSB Başkanı Eyüp Sözdinler ve Düzce OSB Başkanı Selim Yirmibeşoğlu’dan oluştu.

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan OSBDER ve Kocaeli Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım; gerek global gerekse de ulusal ekonomide hızla değişen ve ne yazık ki daha da zorlaşan şartlarda üretim yapmanın ve istihdam yaratmanın kaynak ve cesaret istediği bir dönem yaşandığını, bu dönemde Organize Sanayi Bölgelerinin üreten ve istihdam yaratan ekonomik modelin dinamiklerinin en iyi çalışabildiği alanlar olduğunu, şartlar zorlaştıkça OSB’lerin varlığının ve öneminin daha da anlaşılır ve kabul edilir hale geldiğinin altını çizdi.

Bu değişen şartlara uyum sağlanabilmesi için de OSB’lerin tabi olduğu mevzuatlarda ihtiyaçları karşılamayan, hatta yapılacak işlerin önünü kesen, sorun noktaları yaratan alanların temizlenerek işleyişi kolaylaştıracak, OSB’lerin gelişmesine ve güçlenmesine imkan verecek mevzuat çalışmalarının yapılmasının zaruri hale geldiğini sözlerine ekleyen Yıldırım şunları kaydetti:

“Bu konuda da hükümet Üretim Reform Paketi adı ile kamuoyuna sunduğu bir paket içine OSB’lerimizi ilgilendiren pek çok hususu da koymuştur. Bu hususlar kamuoyunun özellikle de OSB’lerin görüş ve değerlendirilmesine açılmıştır. Bu süreç, OSBDER gibi bir Sivil Toplum Örgütünün neden var olması gerektiğini, işlevini ve gücünü ortaya koymasına fırsat yaratmıştır. Bugüne kadar gelinen süreç göstermiştir ki, bireysel gayretler, bireysel yürütülen süreçler ne yazık ki karar alma mekanizmalarına etki edememektedir.

 

OSBDER çatısı altında yapılan pek çok toplantı ve çalışma grupları ile üretim reform paketi en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmiş, üye OSB’lerimizin görüş ve önerileri toplanmış, oluşturulan görüşler, eleştiriler ve talepler başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Maliye Bakanımız olmak üzere ilgili Bakanlara bire bir görüşmelerle iletilmiştir. Diğer yandan kamuoyuna, yazılı ve görsel basın aracılığı ile OSB’lerin durumları ve beklentileri hususunda bilgilendirme yapılmıştır.

Bu çalışmalarımızın neticesinde Üretim Reform Paketinde, OSBDER olarak bizleri rahatsız eden bazı hususlar da paket içinde yerini korumaktadır. Örneğin, sübjektif değerlendirmelere çok açık olan, Bakanlık kararı ile OSB Yönetimlerinin görevden alınabilmesi, OSB içinde bulunan bazı parsellerin OSB dışına çıkarılabilmesi gibi hukukla uyuşmayan, pek çok spekülasyona neden olabilecek uygulamalar, hala vaktimiz varken üzerine odaklanmamız ve üzerinde çalışmamız gereken noktalardır. Ayrıca, OSB’lerin yasasında yer almasına rağmen “OSB’lerin vergi muafiyeti “uygulamalarının Vergi mevzuatına bir türlü adapte edilmemesini de anlamak mümkün değildir. OSB’lere karşı pozitif bir yaklaşım sergileyen ve OSB’lerin gelişen kayıtlı ekonomiler için değerini bilen bir Maliye Bakanımız ile taslağın hazırlanması sürecinde taslağın, ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bizimle paylaşılması suretiyle, görüşlerimizin alınması ve müzakere edilmesi sürecine katkı sunan ve bu sayede de işin içinde yer alan ve sorunları yaşayan kişiler olarak bizlere değer verdiğini ve görüşlerimizi önemsediğini yansıtan bir Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız olmasına rağmen, bu yönde bir düzenlemenin hala yapılmamasını anlamak zordur.

Mayıs ayı içinde TBMM’ye inmesi beklenen bu çalışmanın aksayan yerlerini düzeltmek için hala şansımız olduğuna inanıyorum. Bu konularda OSBDER olarak tüm kapıları çalmaya devam edeceğiz.

Bu makro, ulusal problemlerin yanında, OSBDER olarak çalışmalarımıza baktığımızda ise, etkinliği ve gücü sürekli artan, DEİK’te temsil edilen, başta dergi yayını olmak üzere gelir getirici faaliyetler üzerinde çalışıyoruz. OSB’lerin bazı temel gereksinimlerinin ortak temini konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Enerji konusunda başta kaya gazı gibi yeni enerji kaynakların kullanıma sokulması, derneğimizin ilk defa dile getirdiği ve vizyon ortaya koyduğu üye OSB’lerimizin yurt dışında OSB’ler oluşturması, kurması, işletmesi ve yönetmesi gibi hususlarda Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımız sürüyor. Bu dönemdeki hedeflerimizden biri de OSBDER’e katılımların arttırılarak, derneğin hem maddi gücünü hem de temsil ve lobi gücünü arttırmaktır. Yönetim Kurulu olarak başta üye OSB’lerimiz olmak üzere tüm OSB’lere bir mesaj vermek istiyoruz. Ne sorununuz olur ise olsun, bireysel olarak uğraşarak zaman ve para kaybına uğramadan lütfen OSBDER’i de bilgilendirin. Bir sivil toplum örgütü olarak sizlerin sorunlarının çözümü, işlerinin takibi hususunda sizlerle bir bütün olarak hareket etmeye hazırız.

 

Burada, bir noktaya daha açıklık getirmek istiyorum. OSB’lerimizin arasında yayılan “OSBDER ile OSBÜK rekabeti vardır” sözüne lütfen kimse itibar etmesin. Her iki kuruluş, kuruluş yapılarından tutunda, vizyonlarına kadar kendine özgü değerler taşımaktadır. Bu kuruluşlar birbirinin alternatifi değildir. OSBDER her OSB’nin özgür iradesi ile katılabileceği, istediği zaman ayrılabileceği, herkesin söz hakkı olan, ortak çıkarların korunması ve ortak sorunlarla mücadele edilmesi için kurulan bir platformun Sivil Toplum Örgütü olarak dernekleşmiş halidir.

Vahit Yıldırım OSBDER 9. Olağan Genel Kurulu’nun derneğimiz ve Ülkemiz için hayırlı olsun diyerek konuşmasını sonlandırdı.