KURUMSAL

GENEL KURUL DUYURUSU!

GENEL KURUL DUYURUSU!

Derneğimizin 14. Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14:30’ da, İzmir Atatürk OSB Bölge Müdürlüğü, M. Kemal Atatürk Bulvarı No:42 35620 Çiğli / İZMİR adresinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul Toplantısı 3 Haziran 2022 cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM:

1-         Açılış ve Saygı Duruşu,

2.         Başkanlık Divanı Seçimi,

3.         Başkanlık Divanına Genel Kurul Tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesi,

4.         Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması, bilanço ve gelir gider cetvelinin görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanması ve ibrası,

5.         Tüzüğün 13. ve 18. Maddelerinde sürelere ilişkin değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması,

6.         Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması,

7.         Tahmini bütçenin görüşülmesi,

8.         Dilekler ve temenniler,

9.         Kapanış