KURUMSAL

DUYURU!

DUYURU!

EPDK tarafından “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” revize edilerek görüşe açılmıştır.