KURUMSAL

“COVİD-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ” KONULU CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

“COVİD-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ” KONULU CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

“Covid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2 Nisan 2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlgili Genelge'ye aşağıdaki ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.