KURUMSAL

7. Olağan Genel Kurul Toplantısı

7. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mayıs 2015 Pazar Günü saat 14:00’ de İzmir Atatürk OSB Bölge Müdürlüğü, . Kemal Atatürk Bulvarı No: 42 35620 Çiğli / İZMİR adres..

Derneğimizin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mayıs 2015 Pazar Günü saat 14:00’ de İzmir Atatürk OSB Bölge Müdürlüğü, . Kemal Atatürk Bulvarı No: 42 35620 Çiğli / İZMİR adresinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için Genel Kurul Toplantısının 19 Haziran 2015 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
 

 


GÜNDEM:
1-   Açılış ve Saygı Duruşu,
2-   Başkanlık Divanı Seçimi,
3-   Başkanlık Divanına Genel Kurul Tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesi,
4-   Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması, bilanço ve gelir gider cetvelinin görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanması ve ibrası,
5-   Tahmini bütçenin görüşülmesi,
6-   Tüzük değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması,
7-   Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının Seçimi
8-   Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması,
9-   Dilekler ve temenniler,
10- Kapanış

Tarih : 5.6.2015