KURUMSAL

"OSB’LERDE YER ALAN PARSELLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN TAHSİSLERİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI" YAYIMLANDI.

"OSB’LERDE YER ALAN PARSELLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN TAHSİSLERİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI" YAYIMLANDI.

“Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Tahsisi Hakkındaki 2018/11773 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” Resmi Gazete’nin 5 Haziran 2018 Tarih ve 30442 Mükerrer Sayılı Nüshasında Yayımlanmıştır.

Bakanlar Kururu Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.