KURUMSAL

"KGF İHRACATA TAAHHÜT KARŞILIĞI YÜZDE 100 KEFALET VERMELİ"

"KGF İHRACATA TAAHHÜT KARŞILIĞI YÜZDE 100 KEFALET VERMELİ"

Dünya Gazetesi Röportajı

OSBDER ve Gebze OSB Başkanı Vahit Yıldırım
KGF ihracata taahhüt karşılığı yüzde 100 kefalet vermeli

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) ve Gebze OSB Başkanı Vahit Yıldırım, yapısı güçlendirilen KGF'nin sıkışan reel sektöre ilaç gibi geldiğini söyledi. Yıldırım, belirli aşamaya gelmiş ihracatçı şirketlere KGF'nin taahhüt karşılığı yüzde 100 teminat vermesi, bankalarla faiz pazarlığını da yine KGF'nin yapması gerektiğini söyledi.

KGF teminatlı kredilerin, düşük teminat limitleri sebebiyle geçmiş dönemlerde çok kalıcı fayda sağlayamadığını dile getiren Vahit Yıldırım, buna karşılık yapısı güçlendirildikten sonra sıkışan reel sektöre ilaç gibi geldiğini aktardı.

Hazine garantisinin geri gelmeyecek kredilerin yüzde 7'siyle sınırlandırılmasının bankaların firmalara bakış açısını etkilediğine değinen Yıldırım, "Diğer taraftan bu kredilerin ciddi bir kısmı daha önce firma banka ilişkisinde firmaların bozuk yada eksik kalan teminat yapısının teminatına konu edilerek kullandırıldı belki bankaların teminat yapısını güçlendirirken firmaların tekrar kredi yapılandırmasında da önemli bir avantaj sağladı" diye konuştu. Bundan sonra süreçte KGF teminatlarının tamamen reel sektörün yatırım ürünlerine teminat olacak şekilde kullandırılmasının doğru olacağının altını çizen Vahit Yıldırım, "Özellikle orta ve büyük ölçekli KOBİ'ler makine, teçhizat ve otomasyon yatırımlarında ciddi anlamda teminat sıkıntısı çekmektedirler, bu teminat konusu firmaların gayrimenkul ipotekleri, şahsi kefaletleri, kabul edilecek denilen ama bugüne kadardevlet bankaları dahil hiçbir banka tarafından kabul edilmeyen mevcut makine temlikleri ile çözülememektedir" ifadelerini kullandı.

Şu anda orta ve büyük ölçekli KOBİ'lerin dünya ile rekabet edebilmesi, katma değeri yüksek ürün üretebilmesi ihracatta rekabetçi olabilmesi için acilen teknolojilerini yükseltecek makine ve ekipmana ihtiyaçları bulunduğunu söyleyen Vahit Yıldırım, "Şirketler kendilerinde olan sermayeyi mevcut fabrika arsasına, binasına ve makine ve ekipmanına harcamış durumdadır ve mevcut durum devam edebilir ve sürdürülebilir değildir" dedi.

KGF'nin belli bir geçmişi olan, işini geliştirmede belli bir aşama kaydetmiş olan, dünyada güncel ve ihtiyaç duyulan işletmelere belli bir ihracat taahhüdü alarak yüzde 100 kefalet vermesi gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Hatta bu verdiği kefaletin karşılığında banka ile faiz pazarlığını da kendisi yapmalıdır" şeklinde konuştu.

Halen konut kredilerinde yüzde 0.9 oran veren bankaların, KGF kefaleti ile yatırım malı alımında da bu oranlara yakın kredi kullandırabilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: "Türk sanayisi ve Türk sanayicisinin çok acil sanayi seferberliği ve sanayi reformuna ihtiyacı vardır bu ihtiyacın 1. maddesi, ekonomik destek 2. maddesi, nitelikli iş gücü bu her iki madde de devlet desteksiz ve devlet iradesi olmadan olmaz, kalan tüm konuları aşabilecek tecrübe ve girişim ruhu Türk reel sektöründe bulunmaktadır." Yeni dönemde üretim ve ihracata yönelik desteklerin başlatılacağı yerlerin OSB'ler olması gerektiğini bildiren Vahit Yıldırım, "OSB'ler üs olarak seçilmeli, çünkü gerek altyapı gerekse vizyon buna çok müsait. Şöyle ki OSB içinde üretimi seçmiş işletmeler; kaliteyi, planlı sanayileşmeyi, kayıt dışı üretim yapmamayı, katma değeri yüksek üretim alt yapısının farkında olan, üretimde nitelikli insan çalıştırmanın gerekliliğini, tasarrufu, yani üretim için ne olması gerektiğini gayet iyi bilen işletmelerden oluşmaktadır" diye konuştu.

Tek durak ofis mantığı ile çalışıldığı ve sanayicinin kendi kendini yönettiği için, OSB'lerde işlerin çok hızlı yürüdüğünü belirten Vahit Yıldırım, faaliyet gösteren her kuruluşla aynı dilin konuşulabilmesinin önemine işaret etti.

Halen Türkiye'deki 314 OSB'de faaliyet gösteren 53 bin firmada 1 milyon 900 bin kişilik istihdam bulunduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Ayrıca ülkemizde doluluğunu tamamlamış büyük OSB'ler var burada kurumsal ve her biri kendi konusunda ihtisaslaşmış işletmeler var bu OSB'lere katma değeri yüksek üretim anlamında görevler verilebilir" dedi.

Başkanı bulunduğu Gebze OSB'nin karma bir OSB olduğunu ve her üründe ihtisaslaşmış firmalar yer aldığını kaydeden Vahit Yıldırım, Türkiye'nin ihtiyacı olan ve kimi zaman parasını ödese dahi ithal edilemeyen ürünlerin üretilmesi konusunda Gebze OSB'ye görev verilebileceğini söyledi.

Bu noktada bilgi, beceri, yer ve finansmana sahip olduklarını anlatan Yıldırım, "Bunun şirket ve ortaklık yapısı kurgulanabilir ticarileşmesi yapılandırılabilir ama öz şu ki her ürünü üretebiliriz. GOSB bu anlamda rol model seçilebilir. Bazı ihtisas OSB'lerimiz var onlar da kendi konularında bir ortak üretim yapabilir" ifadelerini kullandı.